Fri fragt fra 799 kr.   -   Hurtig levering

🎅 Køb trygt julegaverne allerede nu. Vi forlænger returretten helt frem til den 31. januar 2023 på alle køb mellem 1. november og 24. december 🎁

Vores grønne produkter

Vi har gjort det nemt for dig at spotte vores grønne produkter. Bare kig efter blad-ikonet!

Sikkerhedsprodukter        Sikkerhedsgitre

 

Vi arbejder hele tiden på at gøre vores produkter mere bæredygtige. Men hvad betyder det egentlig? Det er svært at finde én enkel definition for bæredygtighed, da et produkt kan være bæredygtigt på mange forskellige måder. For os dækker begrebet "grønt produkt" derfor over alle produkter, som opfylder mindst en af de følgende bæredygtige aspekter:

Bionedbrydelig emballage

Vores nye serie af sikkerhedsprodukter er pakket i Cradle to Cradle certificerede æsker. Cradle to Cradle er verdens strengeste miljøcertificering og sikrer, at vi fremstiller produkter under så miljøvenlige forhold som muligt og helt uden nogen former for skadelige kemikalier eller tungmetaller. Det betyder, at hele emballagen, brugervejledninger og produktkataloger er 100% genbrugeligt og 100% bionedbrydeligt. Alt kan komposteres for at blive biologisk næringsstof i jorden. Genbrug gennem vores almindelige affaldshåndtering er ligeså ideelt, da alt, også lim og tryksværte, er genbrugeligt. Æskernes pap og papir er desuden FSC-certificeret og fremmer derfor bæredygtigt skovbrug og beskyttelse af økosystemer.

Læs mere om Cradle to Cradle her

Produceret i Danmark

Mange af vores produkter bliver produceret i vores egen produktion i Låsby. Selv plastdele til gitre og flere af vores små sikkerhedsprodukter bliver produceret på vores støbevirksomhed BD Plast. Dermed undgår vi lange transportveje, der skader klimaet med udledning af CO2 og luftforurening, der er ødelæggende for vores sundhed og for kvælstoffølsomme områder i naturen. Produktion i Danmark er også led i vores ambition om at blive så selvforsynende som muligt. Det er et af udgangspunkterne for at kunne skabe en miljøvenlig produktion. BabyDan har implementeret miljøstyringssystemet ISO 14001 og er certificeret af Intertek. Vi arbejder dermed aktivt på at reducere affaldsgenerering og udledninger til miljøet samt at sikre ordentlige arbejdsforhold på tværs af hele virksomheden. Der foruden er BabyDan auditeret af SMETA i forhold til social ansvarlighed og etisk forretning. SMETA forhindrer korruption og tvangsarbejde og stiller en række krav til virksomheden. Vi sikrer, at både vi og vores leverandører arbejder for ligestilling, frihed, sundhed og rettigheder for medarbejderne. Som forbruger kan du have tillid, ikke kun til vores produkter, men også til måden hvorpå de er blevet til.

Læs mere om BD plast

Biobaseret materiale

Vores hjørnebeskyttere er lavet af 100% biobaseret materiale. Dette reducerer brugen af fossilt brændstof og udledning af drivhusgasser. BabyDans hjørnebeskyttere er certificeret med miljømærket TÜV Austria. Mærket er din sikkerhed for, at andelen af biobaseret materiale er testet og produktets bæredygtighed derigennem er dokumenteret. Det er vores ambition at bruge bæredygtige materialer i form at genbrugeligt biobaseret eller genanvendt plast flere og flere steder i vores produktsortiment.

Se vores hjørnebeskytter

FSC certificering

Vi bruger kun FSC-certificeret træ til vores sikkerhedsgitre i træ, samt FSC-certificeret papir til vores trykte produktkataloger, brugervejledninger, samt æskerne til vores nye serie af sikkerhedsprodukter. Det betyder, at træet kommer fra en FSC-skov, hvor der kun bliver fældet den mængde træer, som skoven kan nå at reproducere. Både dyr, planteliv og mennesker, som arbejder i FSC-skove, bliver godt beskyttet. Dermed er vi med til at sikre, at verdens skove også består til dine børns børn. 

Læs mere om FSC her

Ingen farlig kemi

Alle materialer og kemikalier, som bliver anvendt i vores produkter, overholder REACH direktivet. REACH er verdens strengeste kemikalielovgivning og regulerer, hvordan kemikalier i hele EU produceres og anvendes. Vores produkter er fri for PVC, bisphenol A og ftalater. Derfor kan du altid være sikker på, at BabyDans sikkerhedsprodukter ikke indeholder hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer. For os er det en selvfølge, men det er er det desværre ikke for alle, navnlig ikke udenfor EUs grænser.

Læs mere om vores miljøcertificeringer

 

Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed.

BabyDan & bæredygtighed

keyboard_arrow_up