Vi sælger ikke til private. I stedet henviser vi til vores forhandlere.

BabyDan & bæredygtighed

Vi passer på vores børn og vores klode

I BabyDan mener vi, at en stor del af vores opgave indebærer at passe rigtig godt på vores Jord. Vi prioriterer bæredygtige løsninger, fordi vi mener, at det hænger uløseligt sammen med sikkerhed. Vi kan ikke sige sikkerhed uden også at sige bæredygtighed.

Den positive udvikling er i gang, og vi ved, at du som forbruger i dag tager mere bevidste valg end nogensinde før. Aldrig har der været så stor fokus på, at produkter skal være fri for sundhedsskadelige stoffer og råvarerne til aftensmaden skal være dyrket på en miljøvenlig og etisk korrekt måde.

Det er en udvikling, som især er udbredt blandt børnefamilierne, og det er vi utrolig glade for i BabyDan – vi vil nemlig rigtig gerne være med til at udbrede udviklingen, så vores børn kan få det bedste, sundeste og mest sikre valg i livet.

Derfor har vi i BabyDan flere projekter under udvikling, som sætter fokus på bæredygtige sikkerhedsprodukter. Vi har netop introduceret en prisvindende ny serie af sikkerhedsprodukter, som er fri for skadelige kemiske stoffer og er pakket i Cradle to Cradle certificerede æsker.

Vi har også lanceret vores første biobaserede produkt, for at vi kan reducere brugen af ​​fossile brændstoffer og drivhusgasudledninger. Vi oplever, at vores kunder i høj grad tager imod vores initiativ mod mere miljøvenlige produkter med åbne arme.  

Lær mere om vores bæredygtige serie af sikkerhedsprodukter

Del af den bæredygtige udvikling

I BabyDan tager vi klimaforandringerne meget seriøst og er vi fast besluttet på, at vi skal være med til at fremme den bæredygtige og klimavenlige udvikling.

BabyDans arbejde med FN's verdensmål

Cradle to Cradle – verdens strengeste miljøcertificering

BabyDan fremmer den grønne linje i samarbejdet med vores kunder og leverandører. Via internationale mærkninger sikrer vi bedre udnyttelse af ressourcer og mere vedvarende energi. Det er grunden til, at vi arbejder med begrebet ”Cradle to Cradle”.

På dansk betyder det ”Vugge til Vugge”. Cradle to Cradle tankegangen fokuserer på at designe produkter med ”hele livscyklussen” for øje.

Især i Norden er vi meget gode til at genanvende aviser og reklamer, men kun cirka 75% af papirmassen genanvendes til nyt papir. De resterende 25% indeholder skadelige kemikalier og tungmetaller, der skal deponeres som giftigt affald.

Cradle to Cradle er garanti for, at også det trykte materiale er 100% genbrugeligt og 100% bionedbrydeligt. Det betyder, at alt kan komposteres for at blive biologisk næringsstof i jorden. Efter kun 7-8 uger i kompostbunken nedbrydes æskerne for at blive til det fineste muld. Det betyder, at emballagen til BabyDans sikkerhedsprodukter efterlader ingen miljøskadelige spor på vores klode.

Cradle to Cradle, som er verdens strengeste miljøcertificering, sikrer, at jordens ressourcer udnyttes optimalt. Det sikrer, at vi fremstiller produkter helt uden nogen former for skadelige kemikalier eller tungmetaller.

Det sikrer også, at vi producerer vores trykte emballager til sikkerhedsprodukter under så miljøvenlige forhold som muligt og helt CO2-neutralt, ved udelukkende at bruge vedvarende energi fra vindkraft. Også sikkerhedsprodukternes trykte brugervejledninger og produktkataloger er FSC-certificerede og Cradle to Cradle Certificerede.

Med en hel serie af sikkerhedsprodukter pakket i Cradle to Cradle certificerede æsker, har BabyDan taget et stort og afgørende skridt mod en renere og mere bæredygtig fremtid. Æskernes pap og papir er FSC-certificeret og fremmer derfor bæredygtigt skovbrug og beskyttelse af økosystemer.

Se alle sikkerhedsprodukter i Cradle to Cradle emballage

FSC®-certificeret træ

BabyDan er en FSC-certificeret virksomhed (licenskode: FSC-C130052), fordi bæredygtighed og sikkerhed er det, vi brænder allermest for. Derfor bruger vi kun FSC-certificeret træ til vores sikkerhedsgitre i træ.

Det betyder, at træet kommer fra en FSC-skov, hvor der kun bliver fældet den mængde træer, som skoven kan nå at reproducere, og andre kontrollerede kilder. Det betyder også, at både dyr, planteliv og mennesker, som arbejder i FSC-skove, bliver godt beskyttet.

FSC er en international mærkningsordning til træ og papir. Som forbruger er FSC-mærket din sikkerhed for, at varen, du står med, er fremstillet af træ fra bæredygtigt skovbrug.

Nye træer erstatter de træer, der bliver fældet, og der tages vare på dyr, planter og de mennesker, som bor og arbejder i området. Med FSC sikrer vi, at verdens skove består og er der til  de næste mange generationer.

Du kan læse meget mere om FSC på deres hjemmeside.

Se efter vores FSC-certificerede produkter. Du finder informationen under materiale. 

BabyDan tager ansvar for miljøet

Drevet af lidenskab og opfinderånd er BabyDan altid klar til at gå den ekstra mil, for at opnå bedst mulige sikkerhedsløsninger for dit barn. For os handler det om at tage vare på vores alles fremtid – vores børn og vores klode.

Derfor har vi valgt at have egne produktionsfaciliteter i Danmark, så vi er sikre på, at alle materialer og produktionsformer er så miljøvenlige som muligt.

I mere end 75 år har design og fremstilling gået hånd i hånd og sikret produkter af høj kvalitet til verdens børnefamilier. Som virksomhed bygger vi på lange og stolte traditioner. BabyDan var den allerførste til at fremstille et sikkerhedsgitter, som er testet og godkendt af akkrediterede testinstitutter.

Med base i Danmark karakteriserer skandinavisk livsstil vores produkter den dag i dag. Vi elsker grundighed, funktionalitet og bæredygtige materialer. Derfor kan vi med stolthed skrive “Made in Denmark” på vores sikkerhedsgitre, som stadig overholder de strengeste internationale standarder.

Lær mere om vores historie

For BabyDan hænger bæredygtighed
uløseligt sammen med sikkerhed

Torben S. Frandsen, Executive Chairman

 

Ansvarligt forbrug

Som produktionsvirksomhed er vi meget bevidste om det aftryk, vi sætter på miljøet. Derfor gør vi os umage med at iværksætte initiativer, der skal hjælpe os med at blive endnu mere bæredygtige i de kommende år.

Både materialevalg, produktion og energiforbrug har betydning. Uanset om det drejer sig om brugen af papir på kontoret eller jern i produktionen, så gør selv små tiltag samlet set en stor forskel for miljøet.

Hos BabyDan gør vi alle sammen alt, hvad vi kan for at nedbringe forbruget af gas, vand, el og materialer. Vi holder øje og måler på resultatet af vores indsatser løbende.

BabyDans miljøcertificeringer

Social bæredygtighed

Sikkerhed, kreativitet og ansvarlighed er kerneværdier hos BabyDan. Vi er samtidigt overbeviste om, at det er grundstenene for en bæredygtig forretning.

BabyDan producerer så vidt muligt vores produkter ”hjemme” på vores egne fabrikker i Danmark. På den måde har vi bedst mulig kontrol med vores processer i forhold til miljø og kvalitet.

Samtidig mindsker vi CO2-udledninger ved transport og lagerkapacitet. Vi er stolte af at have produktion på dansk jord og på den måde også skabe danske arbejdspladser.

BabyDan investerer i sundhed, trivsel og uddannelse for medarbejderne, fordi det at tage ansvar og skabe tryghed føles så godt og betaler sig på den lange bane.

Læs os endnu bedre at kende

Genbrug og bæredygtige materialer

I BabyDan ønsker vi os en rig natur, rent vand og ren luft, men netop det, vi før i tiden har taget som en selvfølge, er i dag under et stigende pres.

BabyDan arbejder aktivt for at udnytte ressourcer effektivt. Derfor er genbrug og genanvendelse er meget vigtigt for os. Vi optimerer løbende vores genbrugssystem, så materialer så vidt muligt indgår i en cirkulær proces.  

BabyDan har fastlagt en række retningslinjer for at undgå kemikalier i produktionen. Vi har gennem årene skærpet kravene yderligere for at sikre, at vi via vores produktion ikke udleder skadeligt affald i naturen og at kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende stoffer ikke ender i produkter til børn.

Sikkerhed på en bæredygtig måde er vores mål. Derfor kan vi godt lide at udfordre os selv til at finde på nye kreative måder at producere sikkerhedsprodukter til hjemmet. Kun det bedste er nemlig godt nok, når det handler om vores børn.

Lær mere om vores arbejde med FN’s verdensmål

keyboard_arrow_up