FN's verdensmål

Vi skal skabe en tryg verden for vores børn

Verdens ledere er blevet enige om 17 mål for at bekæmpe verdens fattigdom og skabe en mere lige verden. Det er selvfølgelig en plan, som BabyDan vil arbejde benhårdt for at bidrage til – vores børn skal have en sikker, sund og smuk Jordklode at vokse op og bo på.

Verdens bedste plan

BabyDan er motiveret af FN’s 17 verdensmål. Vi ønsker at være en del af løsningen på at bringe verden på rette spor med mere bæredygtige produkter og produktion.

Vi har udvalgt tre af verdensmålene og omsat dem til vores egne ambitiøse mål. De gælder naturligvis for hele virksomheden og er en del af vores grønne strategi. Med fælles indsats tror vi på, at vores mål er realistiske at nå.

Hvis du læser videre, kan du læse mere om, hvilke mål vi har udvalgt og hvordan vi arbejder for at opfylde dem.

Bliv klogere på FN’s verdensmål

Del af den bæredygtige udvikling

BabyDan arbejder med FN's verdensmålene 7, 12 og 14 fordi vi ved, at vi kan gøre en forskel og være med til at skabe bæredygtig udvikling.

BabyDan & bæredygtighed

Vi arbejder med verdensmålene 7, 12 og 14

BabyDan har udarbejdet mål og en 10-årig handlingsplan, der tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål. Vi har udvalgt verdensmålene 7, 12 og 14.

Mål 12 handler om "Ansvarlig forbrug og produktion", mål 7 handler om ”Bæredygtig energi” og mål 14 handler om ”Livet i havet”. BabyDan har valgt disse 3 verdensmål fordi, at vi ved, at vi kan gøre en forskel netop her.

Som produktionsvirksomhed ved vi, at vi forbruger vi meget energi og mange ressourcer. Vi er også meget bevidste om, at det medfører et ansvar for at mindske forurening.

Vi ser mange muligheder for at gøre det bedre end vi gør i dag. Alle tiltagene små som store gør en forskel på den lange bane. Og det er lige præcis grunden til, at vi arbejder med FN’s verdensmål, så vi kan være med til at skabe bæredygtig udvikling.

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Det meste energi kommer i dag fra fossile brændstoffer som olie og gas. En global økonomi, der er afhængig af fossile brændstoffer, øger udledningen af CO2 i atmosfæren og skaber drastiske klimaforandringer.

Effekten af et ændret klimasystem påvirker alt liv, lige fra planter, dyr og mennesker. Der er behov for at øge forbruget af rene energikilder.

Under verdensmål 7 har vi hos BabyDan fokus på delmål 7.2, som handler om at øge den globale andel af vedvarende energi. Vi investerer i vedvarende energi ved at gøre brug af 100% klimavenlig strøm fra danske vindmøller, og vi har LED belysning i hele produktionen.

Ved at følge vores forbrug tæt og synliggøre udviklingen for alle medarbejdere, forsøger vi at minimere udledning af CO2 overalt i organisationen. Gennem en øget egenproduktion, mindre transport og valg af mindre CO2-belastende materialer, har vi hos BabyDan opnået en mærkbar samlet strømbesparende effekt.

Vi har sat os nye mål for at energioptimere i bygninger og i vores processer. For os handler det om at mindske vores forbrug og vores udledning af drivhusgasser.  

Verdensmål 7

Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion

Gennem vores enorme forbrug har vi mennesker skabt et øget pres på verdens ressourcer. Derfor er der er behov for at vi genbruger mest muligt, og for at vi skaber bæredygtige forbrugsvaner.

Mål 12 handler om ansvarligt forbrug og målet om at mindske vores spild, mindske vores indkøb og om at blive bedre til at genbruge. Som fremstillingsvirksomhed er det vores opgave at sikre os, at der rent faktisk er behov for de ting, vi producerer, og at behovet er afstemt med ressourceforbruget.

Også processerne i produktionen og transporten af varerne kan ødelægge miljøet. Vi har et stort ansvar for at være opmærksomme på, hvordan vi påvirker miljøet lokalt og globalt.

Verdensmål 12

BabyDan er motiveret af FN’s 17 verdensmål. Vi ønsker at være en del af løsningen på at bringe verden på rette spor med mere bæredygtige produkter og produktion.

 

Delmål 12.2: Effektiv udnyttelse af naturressourcer

Under mål 12 har BabyDan fokus på delmål 12.2, der handler om, at vi når frem til at bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt.

BabyDan er en FSC certificeret virksomhed. Vi sikrer os, at vores træ ikke kommer fra truede egne, men at det er FSC-mærket, eller at det er lavet af et restmateriale. Alle BabyDan sikkerhedsgitre er FSC certificerede.

Biobaserede produkter er i støbeskeen på vores egen fabrik i Danmark. Bio-plasten er mindre CO2 belastende i forhold til den konventionelle plast og udnytter fornybare frem for ikke-fornybare ressourcer.

Vores nye mål indebærer blandt andet mere plaststøbning i Danmark. På den måde opnår vi en større grad af kontrol af miljømæssige og sociale forhold og mindsker transportens CO2-udledning.

Lær mere om vores miljøcertificeringer

Delmål 12.4: Ansvarlig håndtering af kemikalier og spild

BabyDan arbejder også med delmål 12.4, der handler om at håndtere kemikalier og spildprodukter ansvarligt. Hos BabyDan ønsker vi at gå forrest når det gælder om at sikre, at produkter produceres uden fare for miljø og mennesker.

Ud over at lave kemisk APV, hvor vi sikrer ansvarlig og korrekt håndtering af kemi, har vi skærpede retningslinjer for brug af farlige stoffer. Alle BabyDans plastprodukter er fri for hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer som for eksempel bisphenol A, PVC og ftalater.

Vi bruger kun limfri formaldehyd. Metalpulvermaling er fri for TGIC og epoxy, og vi bruger kun vandbaserede lakker. Vi forsætter arbejdet med at bruge færre og mere grønne kemikalier og øger brugen af dokumentation for indholdsstoffer via kemiske tests og afgasningstests.

Delmål 12.5: Reducering af affaldsmængden

BabyDan arbejder også med delmål 12.5, der fokuserer på at reducere affaldsmængden. Det betyder, at vi hos BabyDan designer med henblik på, at produkter skal kunne skilles ad, så emner kan sorteres og genbruges.

Hos BabyDan bliver alt affaldssorteret og så vidt muligt genanvendt. Vi udleder ikke spildevand i produktions-øjemed og vi genbruger vandet i en lukket cyklus. Plast fra indløb og fejlproduktioner granuleres og genanvendes direkte i vores produktion.  

BD Plast og reducering af affald i produktionen

Verdensmål 14: Livet i havet

Livet i havet er langt mere vigtigt end man lige skulle tro. Cirka halvdelen af luftens ilt kommer fra algerne, og fangsten af fisk i havet giver mad til cirka tre milliarder mennesker.

Udover dyrelivet indfanger havene også en stor del af den CO2, som vi mennesker udleder. På den måde lægger oceanerne en dæmper for klimaforandringerne.

De varmere have medfører kraftigere storme, og større indhold af CO2, som er skadeligt for koralrev og skaldyr. Hvis vi skruer betydeligt ned for vores udledninger af CO2 og reducerer forureningen i havet, giver vi koralrevene en chance.

Der er især bruger for, at vi sætter en stopper for forurening fra aktiviteter på land, heriblandt skrald og forurening med næringsstoffer. Og netop derfor fokuserer vi i BabyDan på dette verdensmål.

Verdensmål 14

Delmål 14.1: Stop havforurening

Under mål 14 har BabyDan fokus på delmål 14.1, der handler om, at vi skal reducere forureningen i havet. BabyDan er tilsluttet miljøinitiativet Operation Clean Sweep.

Som medlem af "Clean Sweep" forbedrer vi kontinuerligt vores affaldshåndtering og procedurer for genbrug og genanvendelse. Kontrol med plastaffald er afgørende for at undgå udledning af micro-plast til vores økosystemer. Derfor vil vi gerne inspirere andre med vores bestræbelser på at sikre oprydning og sortering.

Læs om BD Plasts medlemskab af Clean Sweep

keyboard_arrow_up