Miljøcertificeringer

Miljøcertificeringer fremmer vores bæredygtige arbejde

I BabyDan bruger vi forskellige miljøcertificeringer for at sikre, at vi fremmer det miljømæssige arbejde i samarbejde med vores kunder og leverandører. Du kan blive klogere på BabyDans miljøcertificeringer herunder.

Som forbrugere vil vi gerne kunne træffe valg på et oplyst grundlag, når vi handler. Miljømærkninger gør det nemt og tydeligt, hvad en virksomhed gør for at sikre bæredygtigheden.

Derfor er de din sikkerhed for, at vi har forholdt os til og overholder strenge miljøkriterier. Det er også grunden til, at vi i BabyDan prioriterer vores miljøcertificeringer højt.

Hvad er en miljøcertificering?

Miljøcertificeringer er din sikkerhed for, at virksomheder overholder strenge miljøkriterier. Derfor er vi i BabyDan stolte af at overholde de mest anerkendte og strengeste miljøcertificeringer.

BabyDan & bæredygtighed

BabyDan er ISO 14001 certificeret

BabyDan er ISO 14001 certificeret, som er den mest anerkendte internationale standard inden for miljøledelsessystemer. Det betyder, at BabyDan arbejder seriøst med miljømål og minimering af påvirkning af miljøet.

I BabyDan har vi nemlig en stor forståelse for de miljømæssige påvirkninger, som foregår under produktionen af vores produkter.

Certificeringen er et udtryk for, at BabyDan som virksomhed har ressourcerne til at skabe miljøforbedrende resultater, og at vi overholder miljøpolitiske forpligtelser.

Det vil blandt andet sige, at vi i BabyDan er med til at reducere forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger til miljøet. Det hænger også sammen med vores arbejde med FN’s verdensmål.

Lær mere om BabyDans arbejde med FN’s verdensmål

Hvordan bliver virksomheder certificeret?

For at blive ISO 14001 certificeret, skal en virksomhed fastlægge en ambitiøs miljøpolitik og miljømålsætninger. Det er nemlig afgørende, at virksomheden aktivt arbejder for at forebygge og undgå de aktiviteter, som påvirker miljøet på en negativ måde.

Virksomheden skal også forstå, hvordan miljømæssige forhold kan håndteres og arbejde aktivt for at forbedre den miljømæssige indsats.

Det er også meget vigtigt, at virksomheden administrerer dens forpligtelser til at overholde de gældende miljømæssige lovkrav. Intertek auditerer BabyDan årligt, og vi er godkendt uden anmærkninger.

I dag har BabyDans dedikation til bæredygtighed resulteret i lanceringen af de første fuldt bionedbrydelige emballager til sikkerhedsprodukter til børn. Det har gjort BabyDan til first mover på området.

Bliv endnu klogere på ISO 14001 certificeringen

FSC-certificeret

BabyDan er som virksomhed FSC-certificeret. Det er vigtigt for os at passe på naturen, og vi er stolte af at kunne tilbyde alle BabyDan træ-sikkerhedsgitre i FSC-certificeret træ.

FSC fremmer bæredygtigt skovbrug og økosystembeskyttelse. Med FSC logoet på et produkt kan du som forbruger være sikker på, at træet produktet er lavet af kommer fra ansvarlige kilder.

FSC beskytter arbejdernes, samfundets og oprindelige folks rettigheder. Orbicon auditerer BabyDan årligt, og vi er godkendt uden anmærkninger.

BabyDans arbejde med FSC

BabyDan har miljøcertificeringerne TÜV Austria, FSC-certificering og Oeko-Tex. Vi overholder også REACH kemikalielovgivning og er medlem af Green Network

 

Biobaserede produkter

BabyDans biobaserede produkter er certificeret med miljømærket TÜV Austria. Mærket er din sikkerhed for, at et produkt opfylder det indhold af biobaseret materiale, som er kravet for at det er et bæredygtigt produkt.

Fire stjerner er den højest mulige score og betyder, at produktet indeholder 80-100% biobaseret indhold. Biobaserede råstoffer udvindes fra fornybare resurser, herunder planter og træer. Mærket fornys årligt.

Miljømærket TÜV Austria

Bæredygtige tekstiler

Børn under 3 år har en meget sart hud og deres immunforsvar er endnu ikke fuldt udviklet. Derfor udgør kemiske stoffer en stor risiko for børn i denne aldersgruppe.

Skadevirkninger som allergi er desværre meget udbredt, men der kan også opstå endnu mere alvorlige sundhedsrisiko, fordi nogle stoffer mistænkes for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

BabyDan har et udvalg af madrasser og lagner, der primært målretter sig små børn fra 0-3 år. Det er enormt vigtigt for BabyDan, at vores kunder kan være trygge ved vores produkter. Derfor er alle BabyDan tekstilprodukter Oeko-Tex certificerede.

Oeko-Tex er et verdensførende registreret varemærke, der er din sikkerhed som forbruger for, at et produktet er fri for sundheds- og miljøskadelige stoffer.

Varemærket Oeko-Tex har uafhængige testinstitutter og udvikler hele tiden deres testmetoder, så vi kan have tillid til, at vores produkter gennemgår den strengeste kontrol i forhold til regulerede og uregulerede stoffer.

Lær mere om Oeko-Tex

Fri for farlig kemi

Hvis du som forbruger vil være sikker på at træffe så miljørigtige og sundhedsansvarlige valg som muligt, skal du købe dine sikkerhedsprodukter fremstillet i Danmark eller i et af de øvrige europæiske lande.

Det er ikke ulovligt at købe produkter direkte fra for eksempel kinesiske hjemmesider, men de overholder typisk ikke REACH direktivets bestemmelser.

REACH er verdens strengeste kemikalielovgivning og regulerer, hvordan kemikalier i hele EU produceres og anvendes. Overfor dig som forbruger er det vores ansvar, at du er helt tryg ved BabyDans produkter. Derfor er alle materialer og kemikalier hos BabyDan dokumenteret med sikkerhedsblad og overholder REACH direktivet.

I BabyDan arbejder vi ud fra forsigtighedsprincippet og gør så vidt muligt brug af fødevaregodkendte materialer. Vi får også vores produkter testet for hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer hos tredjeparter.

Hvis du vil være sikker på, at du køber et sikkerhedsprodukt, som ikke indeholder skadelige kemiske stoffer, skal du købe dit sikkerhedsprodukt hos BabyDan. Kig efter hjertet – vi har øje for sikkerhed.

Lær mere om REACH 

Grøn energi

Det danske vejr er perfekt til vindmøller, og Danmark er et af de lande, hvor vindenergi udgør den største kilde til elproduktion. BabyDan bruger CO2 neutralt vedvarende energi produceret af danske vindmøller. Det betyder, at vores elforbrug ikke bidrager til den samlede globale udledning af drivhusgasser til atmosfæren.

I BabyDan er vi overbeviste om, at klimavenlig el er et vigtigt skridt på vejen mod grøn omstilling og en bæredygtig fremtid.

Et grønt netværk

Sammen med en række andre grønne virksomheder drives BabyDan i en mere bæredygtig retning blandt andet med hjælp fra Green Network.

Det er en organisation, som arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og vækst hos partnervirksomheder som BabyDan. Organisationen rådgiver os i CSR og miljømæssige spørgsmål, udgiver værktøjer til arbejdet med de 17 verdensmål og uddanner medarbejdere i miljøledelse.

Tjek Green Networks arbejde

keyboard_arrow_up